Balam Chhota Lyrics

Kar dia chada mota re

Balam yuhidia chhota re

Kar dia chada mota re

Balam yuhidia chhota re

 

Tu bhi kitni lambi se

Ram na pachh thambi se

Tu bhi kitni lambi se

Ram na pachh thambi se

 

Ve sakhiyan mare boli mere

Kaisa balam palle laya tere

Yuh mil gya sikka khotta re

Balam yuhidia chhota re

 

Kar dia chada mota re

Balam yuhidia chhota re

 

Tera kaunga sunle mera sajhi re

Teri sakhiyan mai bera na began diye

Tera kaunga sunle mera sajhi re

Teri sakhiyan mai bera na began diye

 

Tanne chhora namii se

Ram na pachh thambi se

Tu bhi kitni lambi se

Ram na pachh thambi se

 

Ghr kya ne tu payal chadi

Etna sudraya me bhunda sa kaye chade

Ghr kya ne tu payal chadi

Etna sudraya me bhunda sa kaye chade

 

Khan me pura chhota re

Balam yuhidia chhota re

Kar dia chada mota re

Balam yuhidia chhota re

 

Sach bolke ki tathe zevar re

Puri missal devar re

Sach bolke ki tathe zevar re

Puri missal devar re

 

Tanne kitni si mile salami se

Ram na pachh thambi se

Tu bhi kitni lambi se

Ram na pachh thambi se

 Balam Chhota Video Song

Balam Chhota Info

Song: Balam Chhota

Singer: Masoom Sharma, Ruchika Jangid

Music: GR

Lyrics: Sanjay Morkhi, Vishal Murthaliya

Music Label - T SERIES HARYANVI

Song Duration:3:22